Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2023

19:12 28/09/2023
Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận những tháng còn lại năm 2023.
Toàn cảnh hội nghị
Đại biểu tham dự
Chủ trì hội nghị

Tham dự có các đồng chí Hồ Huy Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy; Võ Tá Cương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024;  Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện.

9 tháng đầu năm 2023,  Ủy ban MTTQ huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham gia hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ; Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”...

Đ.c Ngô Đức Thọ - Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ huyện triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Hội NCT huyện làm việc với Đảng ủy, UBND, MTTQ và Hội Người cao tuổi các xã thực hiện tốt cuộc vận động “Quy tập các ngôi mộ hiện đang nằm rải rác trên các đồng ruộng, khu dân cư, nơi sinh hoạt cộng đồng tập trung về nghĩa trang của địa phương”.  Kết quả, toàn huyện đã quy tập được 659 ngôi mộ về tại nghĩa trang các xã. Tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội”. Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn luôn được cấp uỷ, chính quyền quan tâm, chỉ đạo.

Đại biểu thảo luận
Cụ Nguyễn Đình Luận - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện phát biểu tại hội nghị

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức. Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư gắn với các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/2023). Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành liên quan đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào tôn giáo.

Đ/c Võ Tá Cương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận với tinh thần trách nhiệm, tập trung vào những mặt còn hạn chế và nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2023.

Đ/c Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ huyện trong 9 tháng đầu năm 2023. Đồng chí đề nghị Uỷ ban MTTQ huyện rà soát lại chương trình công tác năm 2023 từ cấp huyện đến cơ sở nhằm đánh giá có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đôn đốc các xã rà soát, thống kê lại số mộ cần quy tập, di dời và bàn giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động thời gian tới; đẩy mạnh hoạt động kêu gọi, tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo làm nhà ở; tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viện, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu góp phần cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành các tiêu chí huyện NTM trong năm 2023.

Đ/c Lê Mã Lương - Chủ tịch UBMTTQ huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mã Lương - Chủ tịch UBMTTQ huyện tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị và đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy để bổ sung vào các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023. Đồng thời triển khai một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ huyện đã hiệp thương cử bổ sung bà Mai Thị Huyền Trang - Bí thư Huyện đoàn là Uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Đức về công tác tại Uỷ ban MTTQ huyện./.


Trà Giang