Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2022

21:49 10/10/2022
Chiều ngày 10/10, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2022; nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình, dự án; nghe, cho ý kiến về công tác phân bổ nguồn vốn nông thôn mới và điều chuyển nguồn vốn đầu tư một số dự án trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị

Đại biểu tham dự

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các Ban HĐND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - KH, Kinh tế - HT, Nông nghiệp & PTNT, Văn hóa - TT, Y tế, Lao động - TB&XH, Tài nguyên & MT; Giám đốc Ban quản lý các dự án ĐT-XDCB huyện, Chi cục trưởng Chi cục thống kê; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện.

9 tháng đầu năm 2022, BTV Huyện ủy đã tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung nghị quyết, chỉ thị và triển khai Chương trình, kế hoạch hành động có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu. Quán triệt học tập các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân. Ban hành kế hoạch số 31-KH/HU về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu Trưởng thôn, chọn 02 chi bộ tổ chức đại hội điểm cấp huyện, 100% xã tổ chức Đại hội chi bộ điểm.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị được đẩy mạnh, đã mở 06 lớp đối tượng đảng cho 329 quần chúng; 02 lớp đảng viên mới cho 127 đồng chí; 24 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 3.059 học viên và 04 lớp tập huấn với số lượng 1254 học viên. Thực hiện tốt việc điều động, bổ nhiệm các chức danh đảm bảo đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi tự sửa’’. Công tác phát triển đảng được chú trọng, có 108 đồng chí được kết nạp đảng, đạt 67,5% KH, chuyển đảng chính thức cho 71 đảng viên. Chuyển sinh hoạt đảng cho 320 đồng chí, xóa tên 07 đảng viên. Tổ chức thẩm định kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 đối với đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra đối với 11 tổ chức đảng và 26 đảng viên, giám sát 9 tổ chức đảng và 15 đảng viên trong việc lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện.

Các đại biểu thảo luận

Công tác Dân vận tiếp tục được quan tâm, triển khai nghiêm túc, nội dung hoạt động thiết thực, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết về công tác dân vận sát với tình hình thực tế, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp với địa phương, đơn vị và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Quan tâm chăm lo công tác hỗ trợ người nghèo, an sinh xã hội, trao 7.478 suất quà tết cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người có công với số tiền trên 3,6 tỷ đồng; trao 12.786 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm 75 năm ngày TBLS 27/7, với số tiền hơn 3,3 tỉ đồng; kêu gọi và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 223 nhà ở kiên cố cho các hộ nghèo, hộ chính sách….

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực sản xuất nông lâm ngư nghiệp; xây dựng nông thôn mới; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; Công tác thu, chi ngân sách; Văn hoá xã hội; Công tác chính sách lao động, việc làm và an sinh xã hội; Công tác quản lý tài nguyên, môi trường; Công tác cải cách hành chính…

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành thống nhất một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Tập trung cho việc chỉ đạo sản xuất đạt các chỉ tiêu cây trồng vụ Đông năm 2022; chuyển đổi, tập trung tích tụ ruộng đất hình thành các vùng sản xuất lúa cánh đồng lớn; xây dựng mô hình trồng sả và tiếp tục triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị Kỳ Đồng, thực hiện quyết liệt các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo xây dựng 07 xã nông thôn mới nâng cao, 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu cuối năm 2022 có ít nhất từ 01 xã đạt NTM kiểu mẫu, 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 20 KDC mẫu và 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, quản lý nguồn thu theo phân cấp, đảm bảo tiến độ; Tiếp tục thu hút các dự án đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, đầu tư nhà ở xã hội… Tiếp tục chỉ đạo, thẩm định hồ sơ đất 1980; đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn mới. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, đặc biết là dự án Đường Cao tốc và Cấp nước KKT Vũng Áng; tập trung xử lý những tồn đọng, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, trích đo, trích lục bản đồ; xác định nguồn ngốc đất... Tập trung hoàn thành quy hoạch các khu TĐC, Nghĩa trang phục vụ công tác GPMB dự án đường cao tốc tại các xã có dự án đi qua. Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Y tế, dân số, công tác khám chữa bệnh, thu hút nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện. Tăng cường công tác cải cách hành chính, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số. Đẩy nhanh tiến độ Dự án hạ tầng công nghệ thông tin. Tập trung cao để giải quyết các vụ việc tồn đọng tồn đọng về đất đai. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tiếp tục triển khai Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện gắn với việc tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cốt cán ở xã, thôn…/.


Thúy Nga-Anh Đức


Tin liên quan