Hội nghị đáng giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, cho ý kiến một số nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND huyện khóa XX

10:21 22/12/2022
Chiều ngày 21/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị đáng giá tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; cho ý kiến một số nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND huyện khóa XX.

Đại biểu tham dự

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Sơn, TUV, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan doanh nghệp tỉnh, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh; đại diện các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy.

Các đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy; Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Hoàng Trọng Lý - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thông tin về chương trình kỳ họp cuối năm HĐND huyện khóa XX

Đ/c Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022...

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các dự thảo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023, trình kỳ họp 8, HĐND huyện khóa XX; các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch năm 2023; Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực bảo vệ môi trường, sinh thái đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đ/c Nguyễn Thanh Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo về Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện

Theo đó, các đại biểu đã phát biểu đóng góp các ý kiến vào các bản dự thảo báo cáo về Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện; công tác quản lý tài nguyên, môi trường; Công tác cải cách hành chính; Quốc phòng an ninh... Đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới: tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Triên khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tạo bước đột phá để thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại để huyện nhà ngày càng phát triển. Chú trọng công tác cải cách hành chính. Phát triển kinh tế kết hơp với củng cố quốc phòng an ninh...

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy đã nêu lên một số nhiệm vụ: tiếp tục góp ý để sửa đổi, cân đối, đánh giá lại một số chỉ tiêu đã nêu trong các báo cáo; tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ một cách đồng bộ ở mức độ phù hợp; Quan tâm phát triển sản xuất, chăn nuôi; chủ động triển khai các thực hiện các nhiệm vụ trong xây dựng huyện nông thôn mới; Việc thực hiện các nhiệm vụ phải thể hiện rõ các mũi đột phá, huy động các nguồn lực; tập trung khai thác tối đa các nguồn thu. Rà soát lại các chính sách đầu tư phát triển theo quy mô chuỗi giá trị trong sản xuất, chăn nuôi; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo đối với một số lĩnh vực bảo vệ môi trường, sinh thái; đánh giá, rà soát lại các chỉ tiêu trong tình hình phát triển chung của huyện nhà để trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX./.


Thúy Nga-Anh Đức


Tin liên quan