Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy tháng 9 với chuyên đề cuộc chiến về phòng, chống tham nhũng

21:26 16/09/2022
Sáng ngày 16/9, Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy tháng 9/2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp ủy theo Quyết định 1331-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ quan trực thuộc.

Tại hội nghị, các báo viên của huyện đã nghe truyền đạt giới thiệu chuyên đề cuộc chiến về phòng, chống tham nhũng; kế hoạch tuyên truyền trong khối khoa giáo; thông tin một số tình hình trong tỉnh, trong nước và thế giới trong giai đoạn hiện nay và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
chia sẽ chuyên đề cuộc chiến về phòng, chống tham nhũng

Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo -Dân vận Huyện ủy và các đơn vị trong khối khoa giáo nhằm mục đích tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực liên quan trên địa bàn huyện; triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, của huyện về công tác khoa giáo và các lĩnh vực liên quan gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Các đồng chí báo cáo viên có trách nhiệm triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, các ngành về công tác tuyên truyền, đồng thời, chủ động phối hợp nắm bắt thông tin, cung cấp thông tin và xử lý thông tin về hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện có hiệu quả chuyên đề cuộc chiến về phòng, chống tham nhũng…/.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Văn Trọng, Trưởng ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy mong muốn trong thời gian tới đội ngũ báo cáo viên cấp huyện cần Triển khai Kế hoạch số 38- KH/HU, ngày 7/5/2022 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Triển khai Kế hoạch số 43- KH/HU, ngày 26/7/2022  về Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quán triệt toàn đảng bộ, xây dựng chương trình hành động của đơn vị và Học tập NQ 11, 12 của BTV Tỉnh ủy. Triển khai Kế hoạch số 44 -KH/HU, ngày 15/8/2022 về sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 20-T/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”:

Đẩy nhanh công tác xuất bản lịch sử đảng: Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Phú, Kỳ Xuân, Kỳ Trung, Kỳ Văn và quan tâm công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc: pano, apphich, khẩu hiệu, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ...


Thúy Nga - Trung Anh


Tin liên quan