HĐND huyện Kỳ Anh khóa XX khai mạc Kỳ họp thứ 8

13:38 27/12/2022
Sáng 27/12, dưới sự chủ trì của các ông Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Trọng Lý, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện. HĐND huyện Kỳ Anh khóa XX đã khai mạc Kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN năm 2022.

Đại biểu tham dự

Dự kỳ họp có các ông, bà Nguyễn Thị Nhuần, UV Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Trần Nam Phong, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh; Hồ Huy Thành, Bí Thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UVBTV Huyện ủy; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện và 20 xã trong toàn huyện.

Chủ toạ Kỳ họp

Ông: Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Khai mạc kỳ họp ông Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện có ý nghĩa với nhiều nội dung quan trọng, nhất là đánh giá tình hình và kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và QPAN năm 2022; bàn các giải pháp phát triển KT-XH năm 2023 và xem xét các tờ trình, ban hành một số nghị quyết quan trọng. Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận đóng góp các ý kiến có chất lượng; nhất là những giải pháp phù hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2023.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe UBND huyện Kỳ Anh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022...

Theo báo cáo, năm 2022, tổng giá trị sản xuất đạt 7.721,39 tỷ đồng, đạt 102,87% KH; Sản lượng lương thực có hạt đạt 54.983,41 tấn, đạt 97,86% KH, bằng 99,36% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất trên trên đơn vị diện tích 85,6 triệu đồng/ha, đạt 100,7% KH; Thu ngân sách trên địa bàn 228 tỷ đồng, đạt 100% KH. Thu nhập bình quân đầu người 44,85, đạt 101,98% KH. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,03%. Về xây dựng NTM, dự kiến cuối năm 2022 có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 95 vườn mẫu. Tập trung chỉ đạo, quản lý, hỗ trợ phát triển đối với 18 sản phẩm OCOP đã đạt chuẩn, tổng doanh thu của các cơ sở đạt 78,1 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ; hỗ trợ các cơ sở OCOP thực hiện một số nội dung chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, đưa 12 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Hỗ trợ đề xuất ý tưởng, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phát triển sản phẩm OCOP trong năm 2022 đối với 4 sản phẩm. Thành lập mới 57 DN, đạt 142,5%.  Xây dựng Kỳ Đồng cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại V.

Ông: Hoàng Trọng Lý - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thông qua chương trình kỳ họp

Công tác GPMB được tập trung chỉ đạo, cơ bản bàn giao kịp thời mặt bằng cho các đơn vị thi công đúng tiến độ các dự án; việc chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng đảm bảo đúng các quy định pháp luật...Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường… được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả.

Ông: Lê Mã Lương UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu tại kỳ họp

Năm 2023, huyện Kỳ Anh đặt mục tiêu thực hiện quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trọng tâm là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Đồng thời phát triển toàn diện văn hoá, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng; thu ngân sách đạt 198 tỷ đồng; tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.150 tỷ đồng; Hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, huyện Kỳ Anh đạt chuẩn huyện NTM vào cuối năm 2023; thêm 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 05 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 03 sản phẩm OCOP 3 sao. Tổng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 87 triệu đồng/ha; Sản lượng lương thực có hạt trên 55.000 tấn; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn đạt trên 86%; Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 80%.../.


Thúy Nga-Anh Đức


Tin liên quan