Công đoàn cơ sở huyện Kỳ Anh sôi nổi tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội”

14:07 27/04/2022
Thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, nhằm đa dạng hóa hình thức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy quá trình chuyển đối số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Chiều ngày 25/4/2022, phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội” trong đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn huyện.

Lễ hưởng ứng cuộc thi tại công đoàn Trường Tiểu học Kỳ Giang

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Điều lệ công đoàn, Kết luận số 29-KL/TU của BTV tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là những quy định thiết thực, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Cuộc thi diễn ra qua 2 tuần thi, tuần 1 từ ngày 25/4/2022 đến ngày 02/5/2022; tuần 2 từ ngày 04/5/2022 đến ngày 11/5/2022, dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Người tham gia cuộc thi truy cập vào địa chỉ http://kyanh.hatinh.gov.vn để thực hiện bài thi. Mỗi lần thí sinh đăng nhập vào để dự thi, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một bộ đề thi gồm 29 câu hỏi trắc nghiệm để thí sinh trả và 01 câu hỏi phụ. Nội dung cuộc thi gồm 04 nội dung: các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Điều lệ Công đoàn khóa XII; Kết luận số 29-KL/TU của BTV Tỉnh ủy.

Đoàn viên công đoàn UBND xã Kỳ Giang sôi nổi tham gia cuộc thi

Ngay sau lễ phát động tại UBND huyện, các đoàn viên công đoàn cơ sở đã hưởng ứng tích cực. Đây là lần đầu tiên huyện Kỳ Anh chủ trì tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, tuy nhiên kết quả ghi nhận ban đầu rất khả quan. Qua 2 ngày phát động, đã có hơn 2.000 đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia dự thi.

Trường tiểu học Kỳ Đồng sôi nổi tham gia cuộc thi

Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn huyện, là một hoạt động quan trọng hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022.


Huyền Trang - Tiến Quân


Tin liên quan