Bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX

15:05 28/12/2022
Trong thời gian 1,5 ngày 27 và 28/12/2022, HĐND huyện Kỳ Anh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8

Tiếp tục nội dung chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, sáng 28/12, Thường trực HĐND huyện tiếp tục điều hành chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, với các nội dùng chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn mới; quy hoạch, giao thông, xây dựng cơ bản; điện, viễn thông; tài nguyên môi trường, tái định cư, giải phóng mặt bằng; văn hóa; chính sách xã hội; tài chính - kế hoạch; trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tại đây, các đại biểu nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề và đưa ra các câu hỏi chất vấn, tranh luận phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân với những nội dung chất vấn mang tính thời sự, liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân và điều hành của chính quyền các cấp.

Chủ tọa Kỳ họp

Đại biểu tham dự

Phát biểu tại phiên chất vấn, ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời tiếp thu, giải trình một số ý kiến của đại biểu và cử tri quan tâm và nêu lên một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện: Năm 2023, huyện Kỳ Anh đề ra mục tiêu tổng quát: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi kinh tế. Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đối với lĩnh vực đất đai, khoáng sản, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, quy hoạch…Tranh thủ tối đa các cơ chế chính sách trong đề án tỉnh NTM, cơ chế chính sách cho các huyện đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao để tập trung chỉ đạo xây dựng huyện đạt NTM vào cuối năm 2023; tập trung cao cho công tác GPMB các dự án; từng bước tháo gỡ các tồn đọng kéo dài trong quản lý nhà nước; bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đảm bảo QP-AN, giữ vững ổn định chính trị….

Kết luật phiên chất vấn ông Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban, ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu HĐND huyện, của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp; đề ra kế hoạch, lộ trình triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến tích cực đối với các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nguyện vọng của cử tri và nhân dân huyện nhà.

Đại biểu tham dự

Đối với các vị Ủy viên UBND huyện, các phòng chuyên môn được chất vấn trực tiếp tại kỳ họp cần tích cực, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong phần chất vấn và thảo luận nhanh chóng khắc phục các tồn tại, hạn chế của ngành và báo cáo kết quả lên Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp giữa năm 2023. Các vị đại biểu HĐND huyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, không né tránh, không ngại va chạm, thẳng thắn chất vấn. Tại kỳ họp đã ban hành 8 nghị quyết quan trọng, đây là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bế mạc kỳ họp ông Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025. Kỳ Anh quyết tâm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26; cụ thể hóa các Nghị quyết HĐND huyện đã ban hành để triển khai thực hiện có hiệu quả. Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của BCH Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban, ngành, đơn vị và các xã tổ chức quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, điều hành ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2023 cụ thể từng tháng, quý; chủ động xử lý hiệu quả những vấn đề mới phát sinh. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị mới Kỳ Đồng. Lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Đồng Khang - Đây là một tiêu chí trong xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Tập trung nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đặc biệt là các tiêu chí lớn, tiêu chí khó. Tổ chức sơ kết đánh giá và xem xét nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Tiếp tục hực hiện hiệu quả đồng bộ nghị quyết 06 của BCH đảng bộ tỉnh về công tác dồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất.

Đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ nhất là những địa bàn có lợi thế như Kỳ Đồng và một số địa phương khác... Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hỗ trợ để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; tăng cường các giải pháp chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, tiết kiệm chi ngân sách. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài sản công. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, đặc biệt là dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện. Tập trung xử lý tồn đọng, nhất là những tồn đọng về đất đai.

UBND huyện, các phòng ban ngành, đơn vị, địa phương linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tham mưu; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp, để không còn có tình trạng cán bộ vi phạm pháp luật. Chú trọng cải thiện năng lực tham mưu, điều hành của bộ máy chính quyền huyện, xã; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Hoàn chỉnh và triển khai thực hiện đề án thu gom xử lý rác thải, nhất là thực hiện theo cách làm mới, đây là việc làm chưa từng có tiền lệ, chưa có mô hình trong nước, trong tỉnh nhưng thực tiễn qua thí điểm 3 xã Kỳ Đồng, Kỳ Phú, Kỳ Xuân chúng ta thấy rất cần thiết và cần được triển khai nhân rộng trong toàn huyện. Đề nghị cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã cần thể hiện quyết tâm cao nhất, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để nhân dân hiểu đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng và tính hiệu quả của việc làm này. Quá trình tổ chức thực hiện cần linh hoạt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm vừa bổ cứu để hoàn thiện Đề án.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được ban hành và việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện hiệu quả các quyết sách phát triển của huyện và các địa phương. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt: UBND huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2022. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, chống đầu cơ, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Chủ động tấn công, truy quét tội phạm, xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân 2023. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công; chăm lo các hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đối tượng yếu thế, đảm bảo mọi người, mọi nhà vui tết, đón xuân yên vui, an toàn.

Sau gần 2 ngày làm việc trên tinh tinh thần nghiêm túc, đổi mới sáng tạo, Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Kỳ Anh khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp./.


Thúy Nga-Anh Đức


Tin liên quan