Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 2.

07:36 13/10/2020
Sáng ngày 12/10. Ban Thượng vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 2 để thực hiện các nội dung về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020; Thảo luận thông qua quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện khoá XXVI. Đồng chi Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội,TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị Thường trực Huyện ủy đã trao Quyết định của BTV Tỉnh ủy về chỉ định Thượng tá Đào Đức Cư, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Kỳ Khang tham gia BCH Đảng bộ huyện Kỳ Anh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Huyện ủy đã trao Quyết định của BTV Tỉnh ủy
về chỉ định Thượng tá Đào Đức Cư, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng
Kỳ Khang tham gia BCH Đảng bộ
huyện Kỳ Anh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

9 tháng đầu năm 2020, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như: Dịch bệnh Covi -19 diễn biến hết sức phức tạp, thời tiết có nhiều biến động bất thường... đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội. Song với quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã vượt qua khó khăn, gặt hái được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực... tạo động lực tốt để cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hội nghị lần thứ 2 đã nghe và cho ý kiến vào nội dung các báo cáo về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện. Với mục tiêu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, sức sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, uy tín, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế các vùng sinh thái, gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng huyện Kỳ Anh phát triển nhanh, bền vững, đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Đồng thời, tập trung thảo luận, phân tích sâu những ưu điểm nổi bật, hạn chế và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo trong thời gian qua, đề xuất các phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế trong thời gian tới...

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trần Đình Gia đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của huyện trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, đồng chí cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần có biện pháp quyết liệt khắc phục trong thời gian tới. Những tháng cuối năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; Tập trung cao tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở trong công tác giải phóng mặt bằng; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; Các phòng ban, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tất cả mọi người dân vào cuộc trong xây dựng nông thôn mới; khai thác triệt để mọi nguồn thu; xây dựng cơ sở hạ tầng; tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội và quan tâm đến công tác phát triển đảng./.


Trung Anh - Thúy Nga