Bàn giao mốc ranh giới quy hoạch và bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ di dời, GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam

20:16 15/12/2022
Chiều ngày 15/12, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Anh tổ chức bàn giao mốc ranh giới quy hoạch và bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu tái định cư tại các xã Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Văn; khu nghĩa trang xã Kỳ Tân và xã Kỳ Văn phục vụ di dời, GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn huyện Kỳ Anh.

Tham dự buổi bàn giao có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, lãnh đạo và cán bộ phụ trách các xã.

Các bên đã tiến hành bàn giao mốc ranh giới quy hoạch và bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu tái định cư tại các xã Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Văn; khu nghĩa trang tại xã Kỳ Tân và xã Kỳ Văn, cụ thể: Tại thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong bàn giao hồ sơ có quy mô diện tích 15.990,9m 2 , 31 lô đất; thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Trung bàn giao hồ sơ có quy mô diện tích 13.089,5m 2 , 24 lô đất; thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn bàn giao hồ sơ có quy mô diện tích 9.075,5m 2 , 18 lô đất. Được biết trung bình mỗi lô đất có diện tích khoảng 300m 2 .

Tại Thôn Văn Lạc, xã Kỳ Văn, bàn giao hồ sơ có quy mô diện tích 8.969,3m 2 phục vụ di dời 382 ngôi mộ. Thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân bàn giao hồ sơ có quy mô diện tích 3.392,6m 2 phục vụ di dời 97 ngôi mộ.

Để đảm bảo bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đúng tiến độ, ngay sau khi bàn giao thực địa các địa phương cần chủ động, triển khai thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp phục vụ công tác GPMB, tái định cư, đảm bảo đúng thời gian quy định./.


Trà Giang - Trung Anh


Tin liên quan