Đại hội chi bộ UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2022-2025

22:58 24/08/2022
Chi bộ UBKT Huyện ủy vừa tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự có đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư huyện ủy.
Đại biển tham dự

Thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2019-2022 trong điều kiện có không ít khó khăn, thách thức. Nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy, sự phối hợp của các chi bộ cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, cán bộ, đảng viên chi bộ UBKT đã nổ lực, phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Anh Đông - Bí thư Chi bộ UBKT Huyện ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2019-2022
phát biểu khai mạc Đại hội

Chi bộ UBKT hiện có 5 đảng viên, có 02 đồng chí tham gia cấp ủy huyện. Thời gian qua, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, thường xuyên bám sát cơ sở nắm tình hình, thông qua các thông tin phản ánh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đã tiến hành kiểm tra 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra đều vi phạm; phải xem xét xử lý kỷ luật 03 tổ chức đảng, 07 đảng viên và đề nghị xóa tên 01 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Bí thư chi bộ UBKT nhiệm kỳ 2019-2022 trình bày báo cáo chính trị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kiểm tra 10 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận các tổ chức đảng được kiểm tra đều xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm và thực hiện khá tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, hướng dẫn để cơ sở khắc phục và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Chi bộ chú trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác giám sát theo chuyên đề, đã giám sát được 11 tổ chức đảng và 01 đảng viên. Qua giám sát, đã giúp tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận 07 đơn thư. Việc xem xét, thi hành kỷ luật được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Đảng nên không có tổ chức đảng và đảng viên khiếu nại về kỷ luật đảng.

Với mục tiêu, Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; đổi mới phương pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy, nhiệm vụ cấp ủy giao và các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hằng năm một cách toàn diện, đảm bảo chất lượng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Quyết tâm xây dựng chi bộ 4 tốt, hàng năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Đại hội tiến hành bầu các chức danh Bí thư và Phó bí thư Chi bộ

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ UBKT Huyện ủy đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như, 100 đảng viên, cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 2-3 đảng viên, cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100%  đảng viên, cán bộ công chức xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận 21 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Hàng năm, Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; tập thể UBKT Huyện uỷ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà chi bộ UBKT Huyện ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng yêu cầu chi bộ thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nắm vững nguyên tắc, quy định, tham mưu cấp ủy và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch hàng năm đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội chi bộ đề ra. Tham mưu cấp ủy thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở và những đồng chí mới được bầu vào ủy ban kiểm tra các cấp.

Đại hội đã bầu  đồng chí Nguyễn Anh Đông làm Bí thư chi bộ UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Anh Đông giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.


Huyền Trang


Tin liên quan