Thông báo Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (thi viết) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

17:25 08/03/2021

Mời xem nội dung chi tiết tại các văn bản đính kèm


Hội đồng tuyển dụng