Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

16:20 07/10/2023
Sở Nội vụ Hà Tĩnh vừa ban hành Thông báo số 93/TB-SNV ngày 05/10/2023 về Tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Phòng Nội vụ