Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Kỳ Anh năm 2021

11:15 29/07/2021

Xem nội dung chi tiết ở văn bản đính kèm


Hội đồng tuyển dụng


Tin liên quan