Thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Kỳ Anh

16:00 06/01/2021

Mời xem nội dung chi tiết tại Văn bản đính kèm