Thông báo Thời gian và địa điểm Kiểm tra, sát hạch (vòng 2) xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông năm 2022

21:14 26/12/2022
Hội đồng tuyển dụng thông báo thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông năm 2022

Phòng Nội vụ


Tin liên quan