Thông báo Thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch (vòng 2) tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024

07:06 09/08/2023
Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh thông báo thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch (vòng 2) tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024 như sau (tệp đính kèm phía dưới):


Phòng Nội vụ


Tin liên quan