Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch vòng 2 tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2023 huyện Kỳ Anh

11:24 21/11/2023

Phòng Nội vụ