Thông báo Lịch sơ tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Kỳ Anh năm 2017

17:29 12/05/2017

Thông báo Lịch sơ tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Kỳ Anh năm 2017: Xem chi tiết ở file đính kèmTin liên quan