Thông báo Kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

15:15 28/04/2023
Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Thông báo số 18/TB-HĐTT ngày 28/4/2023 về việc Thông báo Kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Phòng Nội vụ đăng tải thông báo và danh sách kết quả để các thí sinh và Quý độc giả được biết./.

Phòng Nội vụ


Tin liên quan