Thông báo Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch vòng 2 tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024

15:10 21/08/2023
Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh ban hành Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 21/8/2023 về việc Thông báo Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch vòng 2 tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024

Phòng Nội vụ


Tin liên quan