Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Kỳ Anh năm học 2020 - 2021

17:15 09/01/2021

Xem nội dung chi tiết tại Văn bản đính kèm


Hội đồng tuyển dụng