Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2023

07:41 02/11/2023

Phòng Nội vụ