Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2023

04:59 11/09/2023
UBND huyện Kỳ Anh ban hành Quyết định số 6455/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 phê duyệt 36 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Kỳ Anh năm 2023

Phòng Nội vụ


Tin liên quan