Quyết định Ban hành Quy chế sơ tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể huyện Kỳ Anh năm 2017

07:36 13/05/2017

Quyết định Ban hành Quy chế sơ tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể huyện Kỳ Anh năm 2017: Xem chi tiết ở file đính kèmTin liên quan