Kế hoạch Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

17:03 03/11/2017

Chi tiết Kế hoạch Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện: Xem file đính kèmTin liên quan