Kế hoạch Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Kỳ Anh năm 2023

16:02 15/09/2023
UBND huyện Kỳ Anh ban hành Kế hoạch số 1613/KH-UBND ngày 14/9/2023 về Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Kỳ Anh năm 2023

Phòng Nội vụ