Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh: Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Chiều ngày 18/7, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy.

Chiều ngày 18/7, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối  năm 2017. Dự hội nghị có đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh: Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng kỷ luật Đảng
​ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng kỷ luật Đảng
​ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng kỷ luật Đảng
​ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của Đảng. Ban Chấp hành Huyện ủy và các cấp ủy đã chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch năm; kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Ủy ban kiểm tra các cấp đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Thông qua kiểm tra, giám sát, đã phát hiện, xử lý và đề nghị xử lý kịp thời đảng viên vi phạm, chấn chỉnh các hạn chế khuyết điểm; nâng cao tính chiến đấu, giáo dục của công tác kiểm tra, giám sát. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã kịp thời kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, đúng quy trình, quy định, hạn chế căn bản các trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng phát sinh, được dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.

Các đồng chí chủ trì hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng kỷ luật Đảng
​ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế việc phổ biến, quán triệt, học tập về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng ở một số đảng bộ không được tiến hành thường xuyên, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở một số tổ chức đảng chưa đạt yêu cầu. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp huyện còn hạn chế. Chất lượng của công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề chưa cao…

Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị
sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:  Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh sẽ  tiếp tục quán triệt, phổ biến kịp thời, sâu rộng các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; chủ động triển khai, tiến hành thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, mở rộng thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề cả về phạm vi, đối tượng và nội dung; tích cực phát hiện, tổ chức kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện nghiêm túc kết luận số 28-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ Cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp./.


Thúy Nga, Trung Anh


Tin liên quan