Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Kỳ Anh: Bế giảng lớp Đảng viên mới khóa II – năm 2017.

Chiều ngày 4/7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ bế giảng lớp Đảng viên mới khóa II năm 2017. Dự lễ bế giảng có đồng chí Đặng Xuân Lự – UVBTV Huyện ủy– Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng đại diện các ban Đảng Huyện ủy.

Chiều ngày 4/7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ bế giảng lớp Đảng viên mới khóa II năm 2017. Dự lễ bế giảng có đồng chí Đặng Xuân Lự –  UVBTV Huyện ủy– Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng đại diện các ban Đảng Huyện ủy.

Sau một tuần học tập và rèn luyên tại trung tâm, 71 đồng chí là Đảng viên đến từ 17 Đảng bộ xã và 3 Đảng bộ, Chi bộ khối cơ quan trực thuộc đã được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... Qua kiểm tra, 100% đồng chí đạt yêu cầu, trong đó, tỷ lệ giỏi chiếm 26,7%;  tỷ lệ khá chiếm 60,5 %, tỷ lệ trung bình chiếm 4,2%.

Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Kỳ Anh trao giấy
chứng nhận cho các đồng chí Đảng viên mới khóa II- Năm 2017.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm vững kiến thức cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên.

Tại lễ bế giảng, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Kỳ Anh đã trao phần thưởng cho những đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc khóa học.

Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Kỳ Anh trao phần thưởng
cho những  Đảng viên hoàn thành xuất sắc tại lớp Đảng viên mới khóa II- Năm 2017.

Đồng chí Đặng Xuân Lự- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh
phát biểu tại lễ bế giảng lớp Đảng viên mới khóa II  năm 2017.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Đặng Xuân Lự –  UVBTV Huyện ủy– Trưởng Ban Tuyên giáo  Huyện ủy Kỳ Anh đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên; đồng chí đề nghị từng đồng chí đảng viên mới phải tiếp tục phát huy, không ngừng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao ở cơ quan, đơn vị.


Trung Anh


Tin liên quan