Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức cuộc họp mở rộng với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Tân

Chiều ngày 18/8, Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức cuộc họp mở rộng với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Tân mở rộng để nghe và cho ý kiến về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện và lãnh đạo các phòng: Tài nguyên - Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế- Hạ tầng, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Văn hóa, Văn phòng NTM, Công an huyện cùng các đồng chí thành viên Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xã Kỳ Tân. Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Chiều ngày 18/8, Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức cuộc họp mở rộng với Ban Chấp hành  Đảng bộ  xã Kỳ Tân mở rộng để nghe và cho ý kiến về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện và lãnh đạo các phòng: Tài nguyên - Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế- Hạ tầng, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Văn hóa, Văn phòng NTM, Công an huyện cùng các đồng chí thành viên Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xã Kỳ Tân. Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Đại biểu tham dự cuộc họp mở rộng...
Đại biểu tham dự cuộc họp....
Các đồng chí chủ trì cuộc họp mở rộng....

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Kỳ Tân đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác xây dựng Đảng, gắn với chương trình Nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2018. Thời gian qua, Kỳ Tân triển khai thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, kinh tế chưa có mũi phát triển chủ lực, thiếu bền vững; hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỷ thuật ngày càng xuống cấp, hư hỏng; nguồn thu ngân sách trên địa bàn khó khăn, nợ xây dựng cơ bản chưa giải quyết dược, việc xử lý ý kiến của nhân dân đối với đối với Nhà máy Phú Hà thiếu kịp thời; công tác quản lý tài nguyên môi trường, đất đai còn nhiều hạn chế... Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt; thiếu chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, mọi hoạt động còn mang tính cầm chừng.

Đại biểu tham dự cuộc họp phát biểu....

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tìm các giải pháp để tập trung tháo gỡ những tồn tại hạn chế như: Việc thực hiện xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu; chỉnh trang vườn hộ; công tác xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; giải quyết hồ sơ tồn đọng đất nông ngiệp. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, đất và cây lâm nghiệp, tìm các giải pháp để hỗ trợ, định hướng phát triển các mô hình kinh tế chất lượng. Vấn đề thực hiện phương án 135 trên địa bàn xã đặc biệt là khu vực ngã tư Đông Văn. Việc huy động các nguồn lực để xây dựng nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng các thôn xóm, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt của các chi bộ, cần quan tâm đến công tác phát triển đảng viên....

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã nêu lên một số tồn tại hạn chế: vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chưa phát huy được vai trò lãnh đạo, hiệu quả công việc chưa cao... Thời gian tới, đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương xác định nhiệm vụ của mình; phân cấp, phân quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo niềm tin giữa nhân dân với cán bộ, với Đảng. Tập trung khơi dậy sức mạnh của người dân; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế, khắc phục công tác vệ sinh môi trường; đối với điểm nóng ở thôn Nam Xuân Sơn đề nghị xã và nhân dân phải đồng tình với huyện và tỉnh để thực hiện nghiêm việc di dời các hộ dân đến các vùng tái định cư, làm tốt công tác tư tưởng cho người dân, tuyệt đối không để tụ tập đám đông gây rối trật tự. Xác định xây dựng xã NTM kiêu mẫu là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đề nghị xã Kỳ Tân xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng tiến tới tiêu chuẩn thương mại đô thị, để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trước hết cán bộ phải gương mẫu, lời nói luôn đi đôi với việc làm, phải gắn trách nhiệm vào từng con người cụ thể, cán bộ phải đổi mới toàn diện. Đoàn Công tác thường xuyên giám sát nhiệm vụ một cách cụ thể, theo chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch giúp đỡ địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đối với xã Kỳ Tân phải huy động mọi nguồn lực, tập trung cải tạo vườn tạp, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; lãnh đạo xã phải bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo các thôn, xóm thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận tại cuộc họp mở rộng....

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy giao nhiệm vụ cho xã Kỳ Tân thời gian tới, cần phải chủ động nắm bắt tình hình, động viên viên nhân dân tham gia các phong trào, huy động sức dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Rà soát lại các nhiệm vụ của năm 2018, đề ra các giải pháp để phát triển kinh tế, phải định hướng, quy hoạch  có chính sách đầu tư hổ trợ, phân công nhiệm vụ cho các thành vieenn đồng hành với thôn xóm; soát xét lại đề án xây dựng chợ, tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vận động đưa chợ vào hoạt động. Đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần phải  xây dựng chủ trương, phân công theo dõi, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí; nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đoàn thể; huy động tối đa mọi nguồn lực và sự vào cuộc của tất cả mọi người dân chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan