Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh: Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Tây về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Chiều ngày 17/8, Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Tây để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các ban: Tuyên giáo; Ban Dân vận; Ban Tổ chức; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các phòng: Tài nguyên và Môi trường; phòng Nội vụ, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra huyện và các đồng chí trong Đoàn Công tác chỉ đạo xã Kỳ Tây. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh chủ trì buổi làm việc.

Chiều ngày 17/8, Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành  Đảng bộ xã Kỳ Tây để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm  và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận; Ban Tổ chức; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các phòng: Tài nguyên và Môi trường; phòng Nội vụ, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra huyện và các đồng chí trong Đoàn Công tác chỉ đạo xã Kỳ Tây. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh chủ trì buổi làm việc.

Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh: Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Tây
về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Kỳ Tây đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và chương trình xây dựng nông thôn mới, đánh giá mức độ các tiêu chí đạt chuẩn cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để về đích Nông thôn mới.

Lãnh đạo xã Kỳ Tây báo cáo kết quả thực hiện
nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Hiện tại, xã Kỳ Tây mới chỉ đạt 07 tiêu chí đó là: Quy hoạch; giáo dục; y tế; nhà ở dân cư; lao động có việc làm; thông tin và truyền thông; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đang còn một số tiêu chí phải tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có giải pháp sáng tạo phấn đấu để hoàn thành các tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt đó là: Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí văn hóa; Hộ nghèo; Thu nhập của người dân; Môi trường; Khu dân cư kiểu mẫu...

Đại diện lãnh đạo các phòng ban UBND  huyện đóng góp
ý kiến tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Tây.

Tại buổi làm việc, các phòng ban cấp huyện đã tập trung thảo luận đề ra các biện pháp giúp xã Kỳ Tây tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã nêu lên một số tồn tại hạn chế mà xã Kỳ Tây còn mắc phải đó là: Nội bộ chưa có sự đoàn kết thống nhất, chưa tạo được niềm tin dối với nhân dân; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu Mặt trận và các đoàn thể chưa phát huy được; bộ phận cán bộ chuyên môn trình độ hiểu biết pháp luật còn non kém dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao; việc nắm chắc các quy định của Đảng, của Nhà nước chưa tốt, còn có biểu hiện quan liêu, hách dịch, thái độ phục vụ nhân dân chưa tốt; chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng đạt thấp... Đồng chí Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh lưu ý; Thời gian tới, đội ngũ cán bộ xã Kỳ Tây cần xác định nhiệm vụ của mình, tạo niềm tin giữa nhân dân với cán bộ, với Đảng. Xác định xây dựng Nông thôn mới là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kỳ Tây. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trước mắt, yêu cầu lãnh đạo xã Kỳ Tây xác định lại nhiệm vụ của mình theo nhiệm vụ được phân công, điều chỉnh một cách toàn diện phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu, phải gắn trách nhiệm vào từng con người cụ thể. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Tây phải vì sự phát triển chung của xã. Mở đợt sinh hoạt chính trị từ trên xuống, từ trong ra, từ những người có chức vụ đến đảng viên phải luôn có sự cầu thị tiến bộ. Đề nghị lãnh đạo xã, cán bộ công chức, tập trung học tập, nâng cao trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; luôn chia sẽ công việc, tạo sự đồng thuận, thống nhất xây dựng nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Đánh giá phân tích gắn trách nhiệm của các đoàn thể với nhiệm vụ. Đoàn Công tác thường xuyên giám sát nhiệm vụ một cách cụ thể, theo chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch giúp đỡ địa phương hoàn thành các tiêu chí. Đồng thời, phải huy động mọi nguồn lực, tập trung cải tạo vườn tạp; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trường học, dồn sức, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới; lãnh đạo xã phải bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo các thôn, xóm, tranh thủ được sự hỗ trợ, giúp đỡ nguồn lực từ tỉnh, huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh
kết luận tại buổi làm việc với BCH Đảng bộ xã Kỳ Tây.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh giao nhiệm vụ cho xã Kỳ Tây thời gian tới phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát động các phong trào trong nhân dân, huy động sức dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tập trung nêu cao vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ hức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng gắn với việc tổ chức học tập Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”. Rà soát lại các nhiệm vụ của năm 2017, đề ra các giải pháp để phát triển kinh tế, tiếp tục huy động sức dân xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Tập trung kiểm tra một số vấn đề nổi cộm tại địa phương; nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đoàn thể, lấy lại lòng tin với nhân dân; huy động tối đa mọi nguồn lực và sự vào cuộc của tất cả mọi người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan