Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Bắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2018 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh vừa có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Bắc để nghe và cho ý kiến về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm 2018 và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, thành viên Đoàn Công tác 717 chỉ đạo xã Kỳ Bắc cùng lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng, cùng cấp ủy chính quyền, bí thư, thôn trưởng các thôn, hiệu trưởng các trường học của xã Kỳ Bắc. Các đồng chí Trần Đình Gia, đại biểu Quốc Hội, TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Hoan, Bí thư đảng ủy xã chủ trì buổi làm việc.

Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh vừa có buổi làm việc với Ban Chấp hành  Đảng bộ xã Kỳ Bắc để nghe và cho ý kiến về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm 2018 và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, thành viên Đoàn Công tác 717 chỉ đạo xã Kỳ Bắc cùng lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng, cùng cấp ủy chính quyền, bí thư, thôn trưởng các thôn, hiệu trưởng các trường học của xã Kỳ Bắc. Các đồng chí Trần Đình Gia, đại biểu Quốc Hội, TUV, Bí thư Huyện ủy,  đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Hoan, Bí thư đảng ủy xã chủ trì buổi làm việc.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Kỳ Bắc đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2018 và bàn giải pháp  nhiệm vụ trong thời gian tới, gắn với  chương trình xây dựng nông thôn mới, đánh giá mức độ các tiêu chí đạt chuẩn cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm phấn đấu hoàn thành nốt các tiêu chí trước ngày 30/10 để được công nhận lai.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Bắc báo cáo tình hình kinh tế -xã hội trong thời gian qua
và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Năm 2015 xã Kỳ Bắc về đích Nông thôn mới là cả một quá trình cố gắng của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân. Với thành quả đó Kỳ Bắc đã "Ngũ quên" trên niềm vui chiến thắng, đến cuối năm 2017 Tĩnh đánh giá lại Kỳ Bắc bị sụt hai tiêu chí đó là Môi trường; Khu dân cư mẫu, vườn mẫu và nợ đọng so với quy định. Bị thu hồi bằng công nhận, xã Kỳ Bắc đã quyết tâm huy động cả hệ thống chính trị cùng sự vào cuộc của bà con nhân dân, đến nay cũng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ cụ thể ngoài 15 tiêu chí tĩnh đánh giá đạt thì còn 5 tiêu chí như: Giao thông, môi trường, vườn mẫu, hệ thống chính trị, văn hóa cũng đã đạt trên 70,80%. Không những để được công nhận lại xã Kỳ Bắc còn cố gắng phấn đấu đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc đã có 12  ý kiến của các phòng ban cấp huyện và xã nhằm tập trung thảo luận đề ra các biện pháp giúp xã Kỳ Bắc tháo gỡ những khó khăn  trong công tác chỉ đạo phong trào toàn dân xây dựng Nông thôn mới.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc...

Phát biểu chỉ đạo  đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh nhấn mạnh xã Kỳ Bắc cần tập trung một số nhiệm vụ đó là; trong  xây dựng Nông thôn mới cần có chiều sâu từ cấp ủy chính quyền xã đến thôn, việc cải cách hành chính phải triệt để, sâu sát. Vấn đề quản lý đền chùa trên địa bàn xã phải hết sức quan tâm, đầy trách nhiệm, về sản xuất nông nghiệp còn thấp, tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn còn hạn chế, cần xử lý dứt điểm tồn đọng đất đai, hội quán trên địa bàn xã.  Đồng chí Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh lưu ý; Thời gian tới, đội ngũ cán bộ xã Kỳ Bắc cần xác định nhiệm vụ của mình, tạo niềm tin giữa nhân dân với cán bộ, với Đảng. Xác định xây dựng Nông thôn mới là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kỳ Bắc. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Bắc phải vì sự phát triển chung của xã. Đồng thời, phải huy động mọi nguồn lực, tập trung cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, dồn sức, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới.

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư huyện ủy kết luận
tại buổi làm việc với Đảng bộ xã Kỳ Bắc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc Hội, TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh ghi nhận thời gian gần đây xã Kỳ Bắc đã có nhiều sự thay đổi và chuyển biến rõ rệt. Đề nghị các phòng, ban cấp huyện phải vào cuộc giúp xã tháo gỡ các tiêu chí khó như; Môi trường, khu dân cư mẫu vườn mẫu, giao thông, phát động các phong trào trong nhân dân, huy động sức dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẩu, khai tác triệt để các nguồn thu, đề ra các giải pháp để phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đoàn thể, lấy lại lòng tin với nhân dân; huy động tối đa mọi nguồn lực và sự vào cuộc của tất cả mọi người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trước ngày 30/10 và đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021./.


Anh Đức


Tin liên quan