Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới

Sáng ngày 13/8, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Dự hội nghị có Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đại diện các ban Đảng huyện ủy. Các đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 13/8, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Dự hội nghị có Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đại diện các ban Đảng huyện ủy. Các đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy khai mạc hội nghị

Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp ở huyện Kỳ Anh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, tuyên tuyền, phổ biến các nghị quyết , chủ trương, quy định, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc với cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới thông qua việc cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; phối hợp hướng dẫn xử lý, giải quyết những vụ việc phức tạp, khó khăn; tổ chức thực hiện toàn diện, đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của Đảng.

Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra các cấp ở huyện Kỳ Anh xác định rõ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Thông qua kiểm tra, giám sát, đã phát hiện, xử lý và đề nghị xử lý kịp thời 30 đảng viên, vi phạm, với các hình thức: khiển trách 25, cảnh cáo 05, chấn chỉnh các hạn chế khuyết điểm; nâng cao tính chiến đấu, giáo dục của công tác kiểm tra, giám sát. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã kịp thời kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật  tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, đúng quy trình, quy định, hạn chế căn bản các trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng phát sinh, được dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế: việc phổ biến, quán triệt, học tập về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng ở một số địa phương, đơn vị không được tiến hành thường xuyên, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ ở một số tổ chức, địa phương chưa đạt yêu cầu. Một số cấp ủy cơ sở chậm ban hành và chưa kịp thời, xác định nội dung kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp huyện còn hạn chế. Chất lượng của công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề chưa cao. Một số đơn vị chưa nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo…

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần được khắc phục, thời gian tới, chủ động triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ huyện ủy và cấp ủy cùng cấp; tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, mở rộng thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề cả về phạm vi, đối tượng và nội dung; tích cực phát hiện, tổ chức kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, hạn chế đơn thư vượt cấp; Xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; Tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy, uỷ ban kiểm tra các cấp./.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan