Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Tỉnh: Kiểm tra kết quả triển khai việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại huyện Kỳ Anh.

Chiều 13/11, Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Tỉnh do đồng chí Dương Thị Hằng, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra, giám sát, làm việc với huyện Kỳ Anh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02 – NQ/TU, ngày 12/05/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện; thành viên Ban Chỉ đạo; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội và các phòng ban liên quan.

Chiều 13/11, Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Tỉnh do đồng chí Dương Thị Hằng, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra, giám sát, làm việc với huyện Kỳ Anh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02 – NQ/TU, ngày 12/05/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện; thành viên Ban Chỉ đạo; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội  và các phòng ban liên quan.

Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Tỉnh kiểm tra
kết quả triển khai việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại huyện Kỳ Anh.

Đại biểu tham dự buổi làm vệc

Đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh báo cáo
kết quả triển khai việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết 02 – NQ/TU ngày 12/05/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 15 – KH/HU, ngày 27/07 và tổ chức học tập, quán triệt và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, cụ thể hóa Nghi quyết đi vào cuộc sống. Hội nghị cốt cán toàn huyện đã được tổ chức cho 285 đồng chí, đạt tỷ lệ 98,9%. Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy, chi ủy cơ sở, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các giải pháp phù hợp sát đúng; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quan triệt và thực hiện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Sau 5 tháng triển khai thực hiện, MTTQ các cấp chủ trì đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức học tập, phổ biến tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Đến nay, 21/21 Đảng bộ xã và 17/17 Chi bộ trực thuộc đã tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của huyện thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế theo quy định như quy chế làm việc; chi tiêu nội bộ; thi đua khen thưởng; luân chuyển, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ. Gắn với công tác điều hành tổ chức thực hiện quy chế, quy định; phát huy quy chế dân chủ cơ sở trong huy động nguồn lực nhân dân xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, trường học và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
​ phát biểu tại buổi làm việc.

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra của Tỉnh đã chỉ ra những ưu điểm và những mặt còn hạn chế để huyện Kỳ Anh tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn.

Đồng chí Dương Thị Hằng , TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí  Dương Thị Hằng , TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà huyện Kỳ Anh đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn. Đồng chí đánh giá cao việc đối thoại, tiếp nhận và giải quyết đơn thư trên địa bàn, nhất là sau sự cố môi trường biển và ghi nhận có sự sáng tạo trong cách làm cách thực hiện. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới Kỳ Anh cần triển khai một cách sâu rộng, hiệu quả hơn nữa về tận thôn, xóm, để việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được đi vào chiều sâu, hiệu quả…/.


Hoàng Hạnh, Phạm Tuấn


Tin liên quan