Đoàn giám sát số 5 theo quyết định 212 của BTV Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh

08:06 15/09/2021
Chiều ngày 14/9/2021 đoàn giám sát theo QĐ 212 của BTV tỉnh ủy do đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với BTV Huyện ủy Kỳ Anh để nghe báo cáo kết quả giám sát việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghi quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tới dự có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, Ban thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã quán triệt và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 kịp thời, nghiêm túc, theo các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. 100% tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Ban hành kịp thời Quy chế làm việc, Quyết định phân công công tác và các văn bản liên quan sau đại hội. Thực hiện khá tốt các tiến độ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện và xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phát triển kinh tế xã hội.

Triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban Kiểm tra các cấp được thực hiện khá nghiêm túc, góp phần phòng ngừa ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên. Thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và triể khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVId-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại Hội nghị

Tại đây, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được của BTV Huyện ủy Kỳ Anh trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới huyện cần tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Qua đánh giá của Đoàn giám sát, huyện cần nhìn thẳng, nhìn thật vào sự vụ cụ thể, điểm mạnh, điểm yếu hạn chế tồn tại, từ đó có hướng khắc phục sữa chữa kịp thời. Linh hoạt thay đổi hình thức sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, vừa ngắn gọn, tránh đông người vừa đảm bảo chất lượng. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá đảng viên nhằm phát hiện bồi dưỡng đảng viên ưu tú; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; nâng cao công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng bằng các quy chế, quy định cụ thể.


Huyền Trang - Trung Anh