Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Kỳ Anh

18:43 09/09/2021
Ngày 9/9, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với 02 Đảng bộ đó là : Đảng bộ xã Kỳ Tiến và Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Kỳ Anh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại đây, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, ghi nhận việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của 2 Đảng bộ được triển khai đảm bảo đúng theo kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy. Cán bộ chủ chốt được tham gia học trực tuyến với Trung ương; đối với cán bộ, đảng viên, CCVC thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền được tổ chức học tập trung tại huyện;  Đảng bộ xã Kỳ Tiến tổ chức quán triệt học tập cho cán bộ cốt cán toàn xã, sau đó triển khai quán triệt học tập cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tại các chi bộ cơ sở; tỷ lệ tham gia quán triệt học tập đạt trên 97%;

Đồng chí Phạm Văn Long, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tiến báo cáo kết quả thực hiện của Đảng bộ xã

Đoàn cũng đã ghi nhận, sau đại hội các Đảng ủy đã chủ động ban hành các văn bản kịp thời như: Quy chế hoạt động của BCH Đảng ủy; Quyết định phân công nhiệm vụ; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy và của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các Đề án, Phương án, Kế hoạch…, thiết thực đưa nghị quyết vào cuộc sống;

Đồng chí Đinh Sỹ Quân, phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện báo cáo kết quả thực hiện của Đảng bộ

Trong thời gian tới, Đoàn yêu cầu 2 Đảng bộ tiếp tục thực hiện việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên xuyên suốt cả nhiệm kỳ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và phải gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện
giải đáp các vấn đề đoàn kiểm tra yêu cầu

Đồng thời tổ chức, triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã ban hành. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Cấp ủy, của Ủy ban kiểm tra, các Ban xây dựng Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rà soát bổ sung hoàn chỉnh Quy chế làm việc, chương trình công tác.

Đồng chí Trần Thành Nam, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động phản biện các quan điểm, luận điệu sai trái của các tổ chức phản động, đặc biệt trên không gian mạng. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kép của địa phương vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.


Huyền Trang - Trung Anh