Huyện ủy Kỳ Anh: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Sáng 05/01, Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy, các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban Đảng huyện ủy, Bí thư Đảng ủy 21 xã. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Anh Đông, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 05/01, Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy, các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND  huyện, Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND  huyện, lãnh đạo các ban Đảng huyện ủy, Bí thư Đảng ủy 21 xã. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Anh Đông, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh
báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, UBKT Huyện ủy Kỳ Anh đã tham mưu cho BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt chất lượng, hiệu quả cao. Trong năm, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 180 cuộc (tổ chức Đảng và Đảng viên). Trong đó 64 cuộc kiểm tra, 39 cuộc giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào một số lĩnh vực chấp hành Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, lập trường quan điểm chính trị, thực hiện chức trách và thực hiện những điều đảng viên không được làm, kiểm tra việc thu-chi ngân sách; thu, nộp Đảng phí. Nội dung giám sát việc chấp hành thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy các cấp; kiểm tra thu, chi ngân sách Đảng, việc thu, nộp quản lý sử dụng đảng phí…

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Qua kiểm tra, giám sát đã có 02 tổ chức Đảng và 41 đảng viên bị thi hành kỷ luật, tăng 02 tổ chức và 01 đảng viên so với năm 2016. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 01 tổ chức Đảng, 04 đồng chí Đảng viên; Đảng ủy cơ sở thuộc Huyện ủy thi hành kỷ luật 01 tổ chức, 08 Đảng viên; Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 09 đảng viên. Nội dung vi phạm: Chấp hành không nghiêm Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, điều hành; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm…

Đại biểu tham dự hội nghị.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban thường vụ Huyện ủy tiến hành 05 cuộc kiểm tra, giám sát (đạt 100% KH) có chất lượng; giúp BTV Huyện ủy xem xét, xử lý kỷ luật đối với 01 tổ chức Đảng và 04 Đảng viên bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện. Trong năm 2018, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBKT Huyện ủy cần tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Kịp thời kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính Đảng gắn với việc kiểm tra chế độ sinh hoạt đảng đối với tổ chức Đảng cấp dưới; kịp thời xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật; Kiên quyết xử lý những tập thể cá nhân vi phạm Tăng cường việc tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận đơn thư tố cáo, phản ảnh; kịp thời tổng hợp để nắm chắc số lượng đơn thư tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên; hướng dẫn UBKT cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.


Hoàng Hạnh, Anh Đức


Tin liên quan