Huyện ủy Kỳ Anh: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đảng ( khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

Sáng ngày 12/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đảng ( khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Văn Sao, UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Đoàn công tác của tỉnh chỉ đạo huyện Kỳ Anh; Trần Văn Kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Phó Đoàn công tác chỉ đạo huyện Kỳ Anh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là cán bộ đạo huyện Kỳ Anh qua các thời kỳ. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh,TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 12/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đảng ( khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Văn Sao, UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Đoàn công tác của tỉnh chỉ đạo huyện Kỳ Anh; Trần Văn Kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Phó Đoàn công tác chỉ đạo huyện Kỳ Anh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là cán bộ đạo huyện Kỳ Anh qua các thời kỳ. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh,TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị..

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh chủ trì hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị..

Thực hiện các nội dung Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII “ Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện địa hóa đất nước ”.  BTV Huyện ủy, Đảng ủy cơ sở  trong toàn huyện đã xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát, chú trọng công tác xây dựng, luân chuyển, bố trí cán bộ. Để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy trình công tác cán bộ, Huyện ủy đã ban hành 899 văn bản, Chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy để lãnh đạo, quản lý tốt bộ máy cán bộ. Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ huyện, xã ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi tình huống khó khăn, thử thách, chấp hành nghiêm chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực cải tiến lề lối làm việc. Qua đánh giá phân loại hàng năm, số cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm trên 20%, số không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỉ lệ dưới 3%. Đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trung thực, lành mạnh, trong sáng, giản dị, gắn bó với quần chúng nhân dân, có thái độ tích cực trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãnh phí và các tệ nạn tiêu cực khác; có tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công của tổ chức. Công tác luân chuyển cán bộ trong những năm qua đạt được mục đích, yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, huyện Kỳ Anh đã luân chuyển 18 cán bộ cấp huyện về làm Bí thư, Chủ tịch UBND ở 10 xã, thị trấn; 13 cán bộ xã lên công tác ở huyện và giữ chức trưởng, phó ban, phòng, đoàn thể; luân chuyển giữa các ban, ngành, đoàn thể 33 cán bộ; 13 cán bộ được điều động về tỉnh công tác. Qua đánh giá thực tế, cán bộ luân chuyển, nhất là về xã, thị trấn đã phát huy được năng lực, sở trường, trưởng thành từ thực tiễn; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ cơ sở nơi luân chuyển như: Kỳ Lâm, Kỳ Trung, Kỳ Châu, Kỳ Thượng... Nhiều cán bộ được luân chuyển khi trở lại đã trưởng thành, làm cán bộ chủ chốt của huyện, của tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị..

Đại biểu tham dự hội nghị..
Đại biểu tham dự hội nghị..

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết, nhất là việc bố trí, đào tạo bồi dưỡng một số cán bộ chưa đúng với chuyên ngành; thiếu cán bộ chuyên môn giỏi ở một số lĩnh vực; cán bộ trẻ có tình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản, song thiếu kinh nghiệm công tác nên gặp nhiều khó khăn trong tham mưu, xử lý; đội ngũ cán bộ thôn, xóm đa số trưởng thành từ phong trào nên có nhiều khó khăn, bất cập, nhất là trong quy hoạch....

Đồng chí Lê Văn Sao, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Sao, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh  đã biểu dương những kết quả mà huyện Kỳ Anh đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết TW 3 ( khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận về công tác cán bộ. Đổi mới trong công tác đào tạo nguồn cán bộ, đẩy mạnh công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thử thách cán bộ trong thực tiễn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, qua đó nhằm đánh giá đúng tình hình, tìm ra nguyên nhân, có giải pháp phù hợp, nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng vững mạnh. Đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tận tâm với công việc, gắn bó với nhân dân, có trách nhiệm với công việc được giao, đồng thời thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Huyện ủy Kỳ Anh đã tặng giấy khen cho 09 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong viêc thực hiện Nghị quyết TW 3 ( khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh trao giấy khen cho các tập thể.
Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh trao giấy khen cho các cá nhân


Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan