Chi bộ thôn Tân Thọ ( xã Kỳ Thọ): Đại hội điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Sáng 05/07, Chi bộ thôn Tân Thọ( Xã Kỳ Thọ -huyện Kỳ Anh) đã tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đây là Chi bộ được Đảng bộ xã Kỳ Thọ chọn làm đơn vị đại hội điểm. Về dự Đại hội các phòng, ban UBND huyện; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Thọ cùng các đồng chí Bí thư các thôn, xóm, chi bộ khối trường học,

Sáng 05/07, Chi bộ thôn Tân Thọ( Xã Kỳ Thọ -huyện Kỳ Anh) đã tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đây là Chi bộ được Đảng bộ xã Kỳ Thọ chọn làm đơn vị đại hội điểm. Về dự Đại hội các phòng, ban UBND huyện; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Thọ cùng các đồng chí Bí thư các thôn, xóm, chi bộ khối trường học,

Chi bộ thôn Tân Thọ ( xã Kỳ Thọ): Đại hội điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đảng ủy xã Kỳ Thọ tặng hoa chúc mừng thôn Tân Thọ đại hội điểm chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020
Đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Tân Thọ ( xã Kỳ Thọ) báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng
trong thời gian qua và bàn phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đại biểu tham dự đại hội điểm chi bộ thôn Tân Thọ ( xã Kỳ Thọ) nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại biểu tham dự đại hội điểm chi bộ thôn Tân Thọ ( xã Kỳ Thọ) nhiệm kỳ 2017-2020.

Trong nhiệm kỳ qua (2017-2020), dưới sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Thọ cùng với sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân, thôn Tân Thọ ( xã Kỳ Thọ) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: So với đầu nhiệm kỳ, đến nay kinh tế thôn tăng trưởng khá, thu nhập đạt 37 triệu đồng/người/năm, đạt 116% so với kế hoạch Nghị Quyết đại hội đề ra; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thương mại dịch vụ có sự chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2016 còn 12,65%, hộ cận nghèo 10,61%; vận động nhân dân hiến hàng trăm m2 đất, hàng rào, hiến hàng nghìn cây cối các loại... tham gia xây dựng nông thôn mới; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; văn hóa xã hội tiếp tục phát triển. Toàn thôn Tân Thọ hiện có 222 hộ, với 682 khẩu, có 387 lao động. Chi bộ có 38 đồng chí đảng viên. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ ngày càng được chú trọng, nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 05 quần chúng học đối tượng đảng và đã kết nạp được 2 đồng chí. Nhiều năm liền Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh... Trong nhiệm kỳ thôn Tân Thọ đạt và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,5%; an ninh xã hội được giữ vững; bộ mặt nông thôn đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên...

Tặng hoa cho các đồng chí không tái cử nhiệm kỳ 2017-2020.

Đồng chí Dương Đình Hới- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND  xã phát biểu
tại Đại hội điểm chi bộ thôn Tân Thọ ( xã Kỳ Thọ) nhiệm kỳ 2017-2022.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí vào Chi ủy thôn Tân Thọ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư chi bộ thôn Tân Thọ ( Xã Kỳ Thọ) nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Chi ủy thôn Tân Thọ nhiệm kỳ 2017-2020.


Hoàng Hạnh- Phạm Tuấn


Tin liên quan