Chi bộ Kinh tế - Hạ tầng –Đảng bộ Chính quyền huyện Kỳ Anh: Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Sáng ngày 14/10, Chi bộ Kinh tế -Hạ tầng – Đảng Bộ Chính Quyền huyện Kỳ Anh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Dự đại hội có các đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện.

Sáng ngày 14/10, Chi bộ Kinh tế -Hạ tầng – Đảng Bộ Chính Quyền huyện Kỳ Anh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Dự đại hội có các đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện.

Chi bộ Kinh tế - Hạ tầng –Đảng bộ Chính quyền huyện Kỳ Anh
đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại biểu tham dự Đại hội chi bộ Kinh tế- Hạ tầng.
Các đồng chí Chủ trì Đại hội Chi bộ Kinh tế- Hạ tầng nhiệm kỳ 2017- 2020.

​Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của của Ban Thường vụ Đảng ủy, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ về các lĩnh vực  kinh tế và hạ tầng, kiểm tra quản lý chất lượng xây dựng công trình, chấn chỉnh, hướng dẫn cho các chủ đầu tư trong việc quản lý đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình, tổ chức tập huấn về công tác bảo trì, kiên cố hóa đường GTNT, luật xây dựng… Hàng năm, thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; công tác an toàn giao thông; Thương mại dịch vụ; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ; Hoạt động khoa học kỹ thuật, hội thi sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo khoa học công nghệ thanh thiếu niên nhi đồng. Bên cạnh đó, Chi bộ Kinh tế- Hạ Tầng đã kịp thời quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về Nghị quyết TW4 những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ luôn quan tâm, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; 100% cán bộ, đảng viên, công chức tham gia đầy đủ, nghiêm túc, có chất lượng các lớp học Nghị quyết do Đảng bộ tổ chức.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện
phát biểu chúc mừng Đại hội Chi bộ Kinh tế- Hạ tầng nhiệm kỳ 2017- 2022.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, nhiệm kỳ tới, Chi bộ Kinh tế - Hạ tầng đoàn kết thống nhất, phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt gia đình văn hóa; Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh, chống mọi biểu hiện tiêu cực, suy thoái, chủ nghĩa cá nhân, chuyên quyền độc đoán, quan liêu xa rời với thực tê, xa rời quần chúng nhân dân…

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, đổi mới, Đại hội đã bầu 02 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Các đồng chí lãnh đạo UBND  huyện Kỳ Anh
chúc mừng Chi ủy Chi bộ Kinh tế -Hạ tầng nhiệm kỳ 2017 -2022.


Thúy Nga, Trung Anh


Tin liên quan