Các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh: Chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân ngày truyền thống.

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2017), sáng ngày 01/8, các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh cùng 1 số cơ quan, ban ngành đã tặng hoa và chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân ngày truyền thống.

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2017), sáng ngày 01/8, các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh cùng một số cơ quan, ban ngành đã tặng hoa và chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân ngày truyền thống.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng
​ Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân ngày truyền thống.
Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kỳ Văn tặng hoa
chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân ngày truyền thống.

Cùng với sự phát triển chung của ngành Tuyên giáo của Đảng, trong suốt chặng đường 87 năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh đã hướng dẫn, định hướng kịp thời cho các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc ở các địa phương toàn huyện trong công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mỗi cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo luôn tăng cường mối đoàn kết, làm tốt công tác tham mưu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng, luôn nêu cao quyết tâm phấn đấu để xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Anh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Kỳ Anh  ngày càng trong sạch, vững mạnh./.


Thúy Nga


Tin liên quan