Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXVI

13:25 15/08/2020
Sau 3 ngày làm việc, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chiều ngày 14/8, Đại hội trực tiếp bầu đồng chí Trần Đình Gia giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 – 2025; sau đó, Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã diễn ra. Sáng 15/8, tại Đại hội đồng chí Nguyễn Tiến Hùng trình bày báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất. Theo đó,  BCH Đảng bộ huyện khóa 26 đã bầu 10 ủy viên BTV Huyện ủy khóa 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, đồng chí Trần Thành Nam giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy; Bầu Ủy ban UBKT Huyện ủy gồm 6 đồng chí; đồng chí Nguyễn Anh Đông giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Phiên bề mạ Đại hội

Đại hội tiếp tục thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp, góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Trần Đình Gia điều hành bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Tại Đại hội đã bầu ra 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện dự Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, sức sáng tạo của Nhân dân.  Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, uy tín, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, sản xuất chuyên canh, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội khai thác hiệu quả các vùng sinh thái, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chú trọng phát triển công nghiệp sạch, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển văn hóa xã hội , nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng huyện Kỳ Anh sớm đạt chuẩn nông thôn mới, phát triển nhanh bền vững.

Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết đặt ra 29 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực: Công tác Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; kinh tế; văn hóa – xã hội; môi trường; cải cách hành chính và Chính quyền điện tử; quốc phòng - an ninh.

Đảng bộ huyện Kỳ Anh xác định 3 khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý, có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt cơ cấu ngành nông nghiệp; khai thác tiềm năng lợi thế ba vùng sinh thái, hình thành các chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực Quốc gia, sản phẩm chủ lực của Tỉnh và các sản phẩm đặc trưng của địa phương (OCOP).

Huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đặc biệt là hạ tầng giao thông theo các trực phát triển nội huyện và kết nối Khu kinh tế Vũng Áng, hạ tầng đô thị, hạ tầng các vùng sản xuất, hạ tầng dịch vụ du lịch, kinh tế biển.

Ra mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Đình Gia, Bí thư Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 – 2025, hứa sẽ nguyện đoàn kết, nhất trí một lòng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, các mục tiêu của Đại hội sẽ được củ thể hóa, để triển khai thực hiện thành công với kết quả cao nhất.


Nhóm PV