Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh: Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy Quý II năm 2017

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị Báo Cáo viên cấp ủy huyện Quí II năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lê Văn Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng ban Dân Vận Huyện ủy; Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp ủy huyện; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ các cơ quan trực thuộc và Phó Bí thư Đảng ủy ở 21 xã trên địa bàn huyện. Các đồng chí Đặng Xuân Lự, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lê Mã Lương, HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị Báo Cáo viên cấp ủy huyện Quí II năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lê Văn Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng ban Dân Vận Huyện ủy; Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Báo Cáo viên cấp ủy huyện; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ các cơ quan trực thuộc và Phó Bí thư Đảng ủy ở 21 xã trên địa bàn huyện. Các đồng chí Đặng Xuân Lự, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lê Mã Lương, HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy Quý II năm 2017.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin về tình hình thời sự quốc tế trong thời gian qua; Chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX; Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - XH, QP-AN huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Tình hình, kết quả công tác bồi thường thiệt hại cho người dân sau sự cố môi trường biển và những nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo; Thông qua Chỉ thị của BTV huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ; Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ và định hướng công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới…

Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
thông tin về tình hình thời sự quốc tế trong thời gian qua
Đồng chí Đặng Xuân Lự- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên  giáo Huyện ủy Kỳ Anh báo cáo tình hình, kết quả
công tác bồi thường thiệt hại cho người dân sau sự cố môi trường biển và những nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo
Đồng chí Trần Bá Toàn- HUV- Trưởng phòng LĐTBXH  huyện thông qua Chỉ thị của BTV Huyện ủy
và Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện cũng đã thông tin một số vấn đề liên quan đến công tác thông tin tuyên truyền về tình hình an chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhà trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
phát biểu tại hội nghị Báo cáo viên Qúy II năm 2017.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh lưu ý trong thời gian tới: Đội ngũ Báo cáo viên cấp ủy huyện Kỳ Anh  tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên truyền vận động người thân và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Tập trung phát triển sản xuất, vận động người dân đầu tư xây dựng các khu vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; thành lập các HTX, doanh nghiệp; Chuẩn bị cho công tác đại hội chi bộ cơ sở; Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của người dân trước âm mưu của các thế lực thù địch và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất xây dựng nông thôn mới…/.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan