Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức họp thường kỳ chuẩn bị các nội dung trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức họp thường kỳ chuẩn bị các nội dung trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Bẹ, HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện. Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy  vừa tổ chức họp thường kỳ chuẩn bị các nội dung trình hội nghị ban Chấp hành Đạng bộ huyện lần thứ 19. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Bẹ, HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện. Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức họp thường kỳ chuẩn bị
các nội dung trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19
Đại biểu dự hội nghị...

Hội nghị đã thông qua các nội dung về công tác cán bộ; dự thảo điều chỉnh, bổ sung các quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy; dự thảo Nghị quyết của ban của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đề án về công tác phát triển đảng viên; báo cáo các nội dung dự kiến các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến và các nội dung khác thuộc lĩnh vực phụ trách; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện
phát biểu tại hội nghị...

9 tháng đầu năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tậptrung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường. Tổng sản lượng lúa đạt 52.227 tấn, tăng 44.737 tấn so với năm 2017; trồng mới trên 1.500 ha rừng tập trung, hơn 42 vạn cây phân tán, khai thác 6.598 m3 gỗ rừng trồng. Tổng sản lượng thủy sản 2.429 tấn, đạt 93,44% so với kế hoạch, trong đó khai thác 1.890 tấn, bằng 90,02% và nuôi trồng 539 tấn, bằng 107% so với KH năm 2018...

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị..

Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền được triển khai tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, tỉ lệ tốt nghiệp các cấp đạt kết quả cao. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Quốc phòng an ninh luôn được giữ vững. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả, diện mạo nông thôn được thay đổi, nhiều mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh được hình thành. Đến nay, toàn huyện xây dựng được 47 mô hình; thành lập mới 3HTX, 13 THT, 35 doanh nghiệp. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời nghiêm túc, sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ cốt cán toàn huyện; chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “ Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; mở 03 lớp đối tượng Đảng cho 162 quần chúng ưu tú, 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 101 đảng viên mới; 04 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ cốt cán cơ sở...

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV,  Bí thư Huyện ủy  đã nêu lên một số nhiệm vụ thời gian tới: Tập trung  chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông; chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiến cứu hộ, cứu nạn; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, phong trào thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách, tập trung xử lý tồn dọng về đất đai, chỉnh lý biến động sau thu hồi đất các dự án; Đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trước mùa mưa lũ; Tập trung giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án và xung quanh Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 657-QĐ/TU về “ Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, đánh giá phong trào “ Dân vận khéo”, việc thực hiện quy chế daqna chủ cơ sở, công tác dânvận chính quyền, phương thức hoạt động các tổ chức trong khối dân vận... trong xây dựng Nông thôn mới.../.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan