Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh: Hội nghị thường kỳ tháng 4 năm 2018

Chiều ngày 11/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 4 năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng Công an huyện, lãnh đạo Ban Tổ chức; UBKT Huyện ủy; phòng Nội vụ; phòng Văn hóa - Thông tin huyện. Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 11/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 4 năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng Công an huyện, lãnh đạo Ban Tổ chức; UBKT Huyện ủy; phòng Nội vụ; phòng Văn hóa - Thông tin huyện. Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh hội nghị thường kỳ tháng 4 năm 2018

Hội nghị đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “ Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sáp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “ Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo” trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quí I, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm Quý II/2018.

Quý I/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi phát triển sản xuất. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện đã gieo được 5.463,3 ha lúa, đạt 101% KH, gieo trỉa được 1.759,4 ha lạc, đạt gần 95% KH; trên 547 ha rau màu các loại đạt 132,45% KH. Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, có 21/21 xã  tham gia hưởng ứng, đến nay toàn huyện đã trồng được 194.405 cây phân tán các loại. Những tháng đầu năm sản lượng khai thác từ biển và nội địa có nhiều khởi sắc, ước đạt 387 tấn. Sản lượng nuôi trồng nước ngọt ước đạt 61,8 tấn, bằng 12,36% so với kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới, trong Quí I đã xây dựng được 28 km hệ thống điện thắp sang đường quê….. Tổ chức chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Tập trung giải quyết tồn đọng, vướng mắc trong công tác giao đất, giao rừng, đã thẩm định 272 hồ sơ, đạt 54% số hồ sơ vướng mắc.. Lĩnh vực giải phóng mặt bằng và triern khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 06 dự án với tổng diện tích 693,778m2, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 16,27 tỷ đồng, với 146 lượt hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng...

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “ Một số vấn đề tiếp tục dổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, đối với các các tổ chức trong hệ thống chính trị huyện tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, nắm vững quan diểm, mục tiêu, giải pháp, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động; tất cả các cơ quan, địa phương, đơn vị phải xây dựng Đề án, phương án về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở xác định vị trí, việc làm; Nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng mang tính chiến lược về phát triển Du lịch biển Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Đinh Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy  Kỳ Anh đã chỉ ra những tồn tại hạn chế: Công tác cải cách hành chính, nhất là trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ chưa đạt yêu cầu; việc phối hợp triển khai nhiệm giữa các phòng ban, đơn vị, các xã chưa được chủ động nên hiệu lực, hiệu quả công tác chưa cao. An ninh trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp... Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc cây trồng, vật nuôi, sản xuất vụ Xuân; Bám sát kế hoạch xây dựng NTM, chỉ đạo các xã triển khai kịp thời xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học; tổ chức định kỳ rà soát, đánh giá kết quả xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn đối với các xã về đích năm 2018; tập trung giải quyết các tồn đọng về đất đai, công tác bồi thường, GPMB. Xây dựng, triển khai chương trình hành động, đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương  về “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện công tác cán bộ ở một số địa phương, đơn vị; tổ chức thực hiện có hiệu quả mùa du lịch biển.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng
đồng chí Đặng Xuân Lự -Nguyên Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nghỉ hưu theo chế độ


Thúy Nga


Tin liên quan