Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác.

Sáng ngày 10/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng để báo cáo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 ( khóa XII); báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017; kết quả Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 10/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh  đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng để báo cáo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 ( khóa XII); báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017; kết quả Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.

10 tháng đầu năm 2017, trong điều kiện khó khăn, thách thức song với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của bà con nhân dân nên các chỉ tiêu kinh tế -văn hóa, xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng sản lượng lúa đạt 47.555 tấn, đàn gia súc, gia cầm phát triển mạnh,  tập trung khai thác rừng nguyện liệu, đẩy mạnh nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. Công tác chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển đúng chủ trương, thời gian quy định. Thông qua dự thảo lần 2 quy hoạch phân khu du lịch biển Kỳ Xuân, chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước theo cơ chế hổ trợ xi măng, thu ngân sách đạt 119,85 tỷ đồng, đạt 98 % kế hoạch tỉnh giao.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo
kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017

Thực hiện chương trình mục tiêu Xây dựng Nông thôn mới, toàn huyện đã xây dựng mới 118 mô hình, 94 đoạn đường mẫu, 157 vườn mẫu, tập trung chỉ đạo các xã xây dựng, cũng cố các tiêu chí Nông thôn mới, nhất là tại các xã về đích năm 2017. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt, hoàn thành công tác rà soát, quy hoạch sử dụng đến năm 2020.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Các hoạt động văn hóa thể dục thể thao không ngừng phát triển. giáo dục –đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, không để bùng phát lây lan trên diện rộng. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo. Quốc phòng –An ninh tiếp tục được giữ vững. Công tác phòng, khắc phục thiệt hại do bão số 10 đã huy động cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân triển khai quyết liệt nên hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã quán triệt sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 4, thứ 5 ( khóa XII),  tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị ( khóa X) “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, duy trì nghiêm chế độ hội nghị báo cáo viên, tổ chức  học tập các chuyên đề chủ nghĩa yêu nước, đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, tổ chức cho cán bộ cốt cán các xã ven biển tham quan Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa.. Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015- 2020, xây dựng quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025. Bồi dưỡng đối tượng đảng cho 238 quần chúng, kết nạp 93 đảng viên, tổ chức trao tặng 653 huy hiệu Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã giải quyết cơ bản những vụ việc, vụ án, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hoạt động công tác Dân vận, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể có nhiều đổi mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng cũng như trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Lự, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh đã báo cáo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 ( khóa XII)  và một số tình hình thời sự quốc tế.

Đồng chí Đặng Xuân Lự, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh
​ báo cáo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 ( khóa XII)  và một số tình hình thời sự quốc tế.

Tiếp đó, đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh đã báo cáo kết quả Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2020.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp đẩy mạnh chương trình xây dựng Nông thôn mới, nhất là tại các xã về đích vào cuối năm 2017…..

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh đã đánh giá cao những  kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2017. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
​ kết luận tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh; Tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2017, chỉ đạo 3 xã Kỳ Xuân, Kỳ Giang và Kỳ Lâm về đích Nông thôn mới. Tăng cường thu ngân sách, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh- quốc phòng…. Trong công tác xây dựng Đảng, nắm chắc dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổ chức quán triệt NQ hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa ( XII). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp./.


Mạnh Hải, Phạm Tuấn


Tin liên quan