Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh: Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017.

Sáng ngày 19/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng nhằm thảo luận tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Đinh Quốc Thị, TUV, hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, Phó trưởng Đoàn Công tác của tỉnh chỉ đạo huyện Kỳ Anh; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể cấp huyên. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 19/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng nhằm thảo luận tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ  9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Đinh Quốc Thị, TUV, hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, Phó  trưởng Đoàn Công tác của tỉnh chỉ đạo huyện Kỳ Anh; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể cấp huyên. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh  họp đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh báo cáo
kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017.

9 tháng đầu năm 2017, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, song cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức: Ảnh hưởng sau sự cố  môi trường biển, cơn bão số 10 đổ bộ vào Kỳ Anh gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất và đời sống của nhân dân... Với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên nên đã đạt được những kết quả khá trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa, xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường và có nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo công tác kê khai, chi trả tiền bồi thường thiệt hại đảm bảo đúng chủ trương, thời gian quy định, đã chi trả trực tiếp cho 6.560 đối tượng  với số tiền 162, 47 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách 111,8 tỷ đồng,  đạt 91% kế hoạch tỉnh giao, 88% huyện giao và bằng 136% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện phát biểu tại cuộc họp.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 118 mô hình, thành lập 03 tổ hợp tác, 22 doanh nghiệp, 06  hợp tác xã, xây dựng 36 khu dân cư, 94 đoạn đưỡng mẫu, 12 khu dân cư mẫu, 157 vườn đạt chuẩn, làm mới 6,67 km kênh mương nội đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả khá, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ, cơ bản tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo. Công tác quốc phòng-  an ninh, giữ vững cụm tuyến an toàn làm chủ- sẳn sàng chiến đấu, thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các phương án, giải pháp đảm bảo ổn định được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết các tình huống phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ, kềm chế được các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm, điều tra, xử lý án hiệu quả cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc, sâu rộng, có chất lượng trong đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân các Nghị quyết hội nghị TW lần thứ 4, thứ 5 (Khóa XII). Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình gắn với kiểm điểm, khắc phục theo Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ được nhiều địa phương thực hiện thường xuyên, dần đi vào nề nếp trong sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
kết luận tại cuộc họp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Trước mắt, tập trung tăng cường củng cố cán bộ thôn xóm; tập trung lãnh đạo chỉ đạo 3 xã Kỳ Lâm, Kỳ Giang và Kỳ Xuân về đích Nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, chi tiết và theo từng ngành; tập trung chỉ đạo khắc phục phần còn lại  của sự cố môi trường biển; và huy động tối đa mọi nguồn lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 10; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông năm 2017; bổ cứu sản xuất sau bão, kểm soát chặt chẽ chất lượng giống, vật tư nông nghiệp; Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương tình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các nhiệm vụ thu, chi ngân sách; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng gắn với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Triển khai có hiệu quả Đề án  về việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông giai đoạn 2017 - 2021; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ; Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Dân vận của hệ thống chính trị, hoạt động của các tổ chức trong khối dân vận các cấp..../.


Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan