Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh: Giao ban công tác Dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Sáng ngày 20/12, Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Dân vận, hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hội quần chúng huyện năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, Công an huyện, Đồn Biên phòng Kỳ Khang; Chủ tịch UB MTTQ huyện; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng cấp huyện.

Sáng ngày 20/12, Ban Dân vận  Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Dân vận, hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hội quần chúng huyện năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, Công an huyện, Đồn Biên phòng Kỳ Khang; Chủ tịch UB MTTQ huyện; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng cấp huyện.

Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh giao ban
công tác Dân vận  năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Đại biểu tham dự hội nghị giao ban công tác Dân vận.
Đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh
khai mạc hội nghị

​Năm 2017, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc   đồng bộ của cả hệ thống chính trị nên tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội tiếp tục giữ vững, quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 nhanh chóng, kịp thời; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực; công tác bồi thường sự cố môi trường biển và triển khai các dự án được tiến hành theo đúng tiến độ. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố tăng cường. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách cán bộ, chăm lo đời sống cho các gia đình có công với cách mạng, đối tượng xã hội, các hộ dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 10... Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tổ chức đón các ngày lễ tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Anh Phong, HUV, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh
​ báo cáo tổng kết công tác Dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Đại biểu tham dự hội nghị giao ban công tác Dân vận.

Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới; Đặc biệt trong năm 2017, các tổ chức hội đã vận động, quyên góp làm 143 nhà ở cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nhà sập đổ do cơn bão số 10 với số tiền 5.330 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác Dân vận.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận của huyện nhà trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị, cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua "Dân vận khéo"; Tăng cường sự phối hợp hoạt động  của các đoàn thể và hội quần chúng; quan tâm, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ cơ sở… Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua về phòng chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất./.


Thúy Nga, Trung Anh


Tin liên quan