Ban Chỉ đạo chỉnh lý, xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị bàn kế hoạch và thống nhất đề cương triển khai thực hiện trong thời gian tới

Sáng ngày 21/9, Ban Chỉ đạo chỉnh lý, xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh giai đoạn 19130 - 2020 tổ chức hội nghị để bàn kế hoạch và thống nhất đề cương triển khai thực hiện trong thời gian tới. Dự hội nghị có PGS-TS Nguyễn Danh Tiên, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia TPHCM; PGS-TS Trần Thị Thu Hương, Giảng viên Cao cấp - Học viện Chính trị quốc gia TPHCM; các đồng chí Trưởng ban, phó ban và thành viên ban chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung, biên soạn, xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh giai đoạn 1930 - 2020 theo các quyết định 680 và 687QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 21/9, Ban Chỉ đạo chỉnh lý, xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh giai đoạn 19130 - 2020 tổ chức hội nghị để bàn kế hoạch và thống nhất đề cương triển khai thực hiện trong thời gian tới. Dự hội nghị có PGS-TS Nguyễn Danh Tiên, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia TPHCM; PGS-TS Trần Thị Thu Hương, Giảng viên Cao cấp - Học viện Chính trị quốc gia TPHCM; các đồng chí Trưởng ban, phó ban và thành viên ban chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung, biên soạn, xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh giai đoạn 1930 - 2020 theo các quyết định 680 và 687QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo chỉnh lý, xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh tổ chức

hội nghị bàn kế hoạch và thống nhất đề cương triển khai thực hiện trong thời gian tới

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Mã Lương, HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thông qua kế hoạch chỉnh lý, bổ sung, biên soạn, xuất bản và phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh, giai đoạn 1930 - 2015”. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo chỉnh lý, xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến đề nghị bổ sung, chỉnh lý phục vụ công tác bổ sung, chỉnh lý, biên soạn, xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh giai đoạn 1930 - 2015 nhằm lưu giữ những dấu ấn, sự kiện lịch sử trong hơn 85 năm xây dựng và phát triển của huyện Kỳ Anh, theo địa giới hành chính phù hợp với từng giai đoạn lịch sử; bổ sung nguồn tư liệu tuyên truyền, giáo dục, giữ gìn và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ quê hương của Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh.

Đồng chí Phan Bình Minh, nguyên Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị...

Việc biên soạn cuốn sách phải phản ánh trung thực, khách quan những diễn biến, sự kiện trong tiến trình lịch sử của huyện Kỳ Anh. Nêu bật được vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện Kỳ Anh qua các thời kỳ; đúc rút được những bài học kinh nghiệm của cấp ủy, chính quyền huyện trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sử dụng có tính kế thừa, có chỉnh lý, bổ sung nguồn tư liệu hiện có. Sau khi cuốn sách được phát hành góp làm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Anh tự hòa với quá khứ anh hùng, truyền thống quang vinh để  cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời đây cũng là sản phẩm, là công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng , Phó B í thư Thường trực Huyện ủy , Phó trưởng B an Chỉ đạo chỉnh lý,

xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chỉnh lý, xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã tiếp thu đầy đủ nội dung các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong ban chỉ đạo, đồng thời phân công nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo về các xã để nắm bắt thông tin, tìm hiểu về lịch sử, thu thập các thông tin cần thiết để cung cấp cho ban chỉ đạo được đầy đủ, chính xác các nội để giúp Ban Chỉ đạo hoàn thiện việc phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ hyện Kỳ Anh, giai đoạn 1930 - 2015”./.


Thúy Nga


Tin liên quan