Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện ủy Kỳ Anh: Hội nghị lần thứ XV - khóa XXV

Sáng ngày 13/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh khóa XXV đã tổ chức hội nghị lần thứ XV. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng các đơn vị: Công an huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Văn hóa- Thông tin, Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Hội Cựu Chiến binh, Huyện đoàn, Chi cục Thống kê; lãnh đạo các đơn vị: Ban Tổ chức, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản huyện. Các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 13/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  Kỳ Anh  khóa XXV đã tổ chức hội nghị lần thứ XV. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng các đơn vị: Công an huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Văn hóa- Thông tin, Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Hội Cựu Chiến binh, Huyện đoàn, Chi cục Thống kê; lãnh đạo các đơn vị: Ban Tổ chức, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản huyện. Các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chỉ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo kết quả
​thực hiện nhiệm vụ Quí I, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm Quý II/2018

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quí I, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm Quý II/2018. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sáp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “ Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy  báo cáo  hành động
thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sáp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Trong Quý I/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi phát triển sản xuất. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện đã gieo được 5.463,3 ha lúa, đạt 101% KH, gieo trỉa được 1.759,4 ha lạc, đạt gần 95% KH; trên 547 ha rau màu các loại đạt 132,45% KH. Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, có 21/21 xã  tham gia hưởng ứng, đến nay toàn huyện đã trồng được 194.405 cây phân tán các loại. Những tháng đầu năm sản lượng khai thác từ biển và nội địa có nhiều khởi sắc, ước đạt 387 tấn. Sản lượng nuôi trồng nước ngọt ước đạt 61,8 tấn, bằng 12,36% so với kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới, có 10 khu dân cư mẫu đạt chuẩn, 129 vườn đạt chuẩn; xây dựng được 28 km hệ thống điện thắp sang đường quê. Tổ chức chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Tập trung giải quyết tồn đọng, vướng mắc trong công tác giao đất, giao rừng, đã thẩm định 272 hồ sơ, đạt 54% số hồ sơ vướng mắc.. Lĩnh vực giải phóng mặt bằng và triern khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 06 dự án với tổng diện tích 693,778m2, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 16,27 tỷ đồng, với 146 lượt hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng...

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương; bàn các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “ Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, đối với các các tổ chức trong hệ thống chính trị huyện tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, giải pháp, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động; tất cả các cơ quan, địa phương, đơn vị phải xây dựng Đề án, phương án về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở xác định vị trí, việc làm; Nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng mang tính chiến lược về phát triển Du lịch biển Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hoàn,  Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong Quí I trên tất cả các lĩnh vực, song bên cạnh đó việc bám nắm, xử lý các vụ việc nảy sinh tại cơ sở còn chậm, có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, ngại va chạm; một số địa phương có thái độ xả hơi, chưa có định hướng tốt để triển khai xây dựng NTM; việc quán xuyến công việc trên địa bàn, tại cơ sở còn hạn chế. Thời gian tới cần tập trung cao trong công tác cải cách hành chính; các xã vùng biển tiếp tục rà soát, xử lý những phát sinh trong sự cố môi trường biển; tập trung thu ngân sách; chỉ đạo các địa phương tiếp tục ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án; quan tâm đến việc giao đất cho các doanh nghiệp quản lý thu hút các doanh nghiệp đầu tư; xử lý mọi công việc phải đảm bảo nhanh gọn, đúng pháp luật.

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh  đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính, nhất là trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ chưa đạt yêu cầu; việc phối hợp triển khai nhiệm giữa các phòng ban, đơn vị, các xã chưa được chủ động nên hiệu lực, hiệu quả công tác chưa cao. Tình hình ANCTTTATXH còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp... Thời gian tới, tiếp tục theo dõi phòng trừ sâu bệnh các loại cây trồng vụ Xuân, tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; thường xuyên quan tâm đến tình hình hình ANCTTTATXH; phòng văn hóa phối hợp với các ngành tổ chức khai trương mùa du lịch biển; Bám sát kế hoạch xây dựng NTM, chỉ đạo các xã triển khai kịp thời xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học; quan tâm đến chất lượng xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu; tổ chức rà soát, đánh giá kết quả xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn đối với các xã về đích năm 2018; tập trung giải quyết các tồn đọng về đất đai, công tác bồi thường, GPMB; Xây dựng, triển khai chương trình hành động, đề án thực hiện Nghị quyết số18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện công tác cán bộ ở một số địa phương, đơn vị; tổ chức thực hiện có hiệu quả mùa du lịch biển .../.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan