Đảng bộ xã Kỳ Thư: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TU “ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết số 22-NQ/TW “ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Đảng bộ xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TU “ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết số 22-NQ/TW “ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đại diện các Ban Đảng Huyện ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các xã: Kỳ Tây, Kỳ Trung, Kỳ Văn, Kỳ Thọ, Kỳ Tân, Kỳ Châu và Kỳ Hải.

Đảng bộ xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TU “ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết số 22-NQ/TW “ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đại diện các Ban Đảng Huyện ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các xã: Kỳ Tây, Kỳ Trung, Kỳ Văn, Kỳ Thọ, Kỳ Tân, Kỳ Châu và Kỳ Hải.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết
Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thư báo cáo tổng kết.... tại hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 ủa Trung ương và 9 năm thực hiên Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy, xã  Kỳ Thư đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhận thức về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện Nghị quyết. Xác định các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực. Xã Kỳ Thư đã hoàn thành cơ bản, đồng bộ hệ thống các văn bản về chương trình, triển khai, đề án, quy hoạch, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn bước đầu có hiệu quả rõ nét, ưu tiên nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới và các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn.  Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, năm 2017 thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu/ người/, tăng 20,6% so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,3 năm 2008 xuống còn 12,9% năm 2017; cơ cấu lao động có sự chuyển biến tích cực, lao động phi nông nghiệp ngày càng tăng, năm 2008 có 805 người đến năm 2017 có 1.091 người, tăng 35,5.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết
Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết

Sau khi triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đến nay, công tác xây dựng Đảng ở các chi ủy chi bộ, Đảng bộ có nhiều chuyền biến rõ rệt. Nhiều tổ chức cơ sở đảng luôn giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; thực hiện nghiêm các  chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Các cấp ủy, tổ chức Đảng duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng. Đảng bộ, các chi bộ thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố kiện toàn công tác tổ chức kịp thời bổ sung cấp ủy viên, phát triển đảng viên mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đã từng bước được quy hoạch, sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa; tạo được nguồn cán bộ tước mắt và lâu dài nhất là cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn...

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh  phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh  đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Kỳ Thư đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TU “ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết số 22-NQ/TW “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong rằng; Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Kỳ Thư tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trọng tâm là là phát triển mạnh sản xuất sản phẩm hàng hóa chủ lực, gắn sản xuất và chế biến, tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng củng cố tổ chức đảng, quan tâm công tác xây dựng đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí, sắp xếp, công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt quy trình bồi dưỡng, lựa chọn kết nạp đảng viên...

Tại hội nghị tổng kết, Đảng bộ xã Kỳ Thư đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU (khóa X); Nghị quyết 08 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa (XVI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan